0
อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา" (ปกแข็ง)
รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4 องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล" ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในวงกว้าง เพราะผู้เขียนได้รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มองเห็นที่มาของชื่อศัพท์ ความหมายและการนำไปใช้งานช่างสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ยากสำหรับการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลมาสู่การถ่ายทอดให้แลเห็นมิติต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทย

สารบัญ

เล่มที่ 4 : องค์ประกอบ "ส่วนหลังคา"
- คำว่า เครื่องบน, เครื่องหลังคา
- คำว่า ยกเครื่องบน
- คำว่า โครงหลังคา
- คำว่า พับสมุด
- คำว่า เพดาน, เพดาน, เพดาร, พิดาน, วีดาน
- คำว่า เพดานในร่วม
- คำว่า เพดานซุ้มปตู-น่าต่าง, เพดานน่าต่าง-ปตู
- คำว่า ฝ้า, ฝ้าเพดาน, ฟ่าเพดาน, ฟ้าเพดาน
- คำว่า พิดานสพาน, สพานพิดาน
- คำว่า คร่าวเพดาน, กระทงฝ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746416177 (ปกแข็ง) 380 หน้า
ขนาด: 160 x 240 x 32 มม.
น้ำหนัก: 940 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน