0
อมตะนิทานชาดก 500 เรื่อง
เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกอันทรงคุณค่า สอดแทรกคติธรรม อ่านเพลิน เจริญปัญญา
ผู้เขียน ธมฺมวโรภิกขุ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชาดก" คือเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ "นิทานชาดก" จึงเป็นมรดกอันล้ำค่า ที่สามารถนำข้อคิดที่ได้ไปใช้เตือนสติ เตือนใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ไม่ว่าจะเพศไหน วัยใดหรือประกอบอาชีพอะไรก็ล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น

    หนังสือ "อมตะนิทานชาดก 500 เรื่อง" เล่มนี้ ได้ยกตัวอย่างของความดีและความชั่วไว้อย่างชัดเจน ทำให้รู้ว่าความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร และเมื่อเรารู้จักความชั่ว แล้วควรจะละเว้นความชั่วอย่างไร ทำให้ก้าวเล็ก ๆ ทางวุฒิภาวะเจริญขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ที่สำคัญยังเป็นพื้นฐานให้คนเกิดความละอายต่อบาป ละอายที่จะทำชั่ว ส่งผลให้สังคมปลอดภัยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

1. อปัณณกชาดก (อุบายยักษ์)
2. วัณณุปถชาดก (ทะเลทรายมรณะ)
3. เสริมวาณิชชาดก (เหตุจองเวรของพระเทวทัตต์)
4. จุลกเศรษฐีชาดก (ปัญญาพารวย)
5. ตัณฑุลนาฬิชาดก (ตาปอดขายเมือง)
6. เทวธรรมชาดก (กุมารน้อยเจ้าปัญญา)
7. กัฏฐหาริชาดก (พระราชากับหญิงชาวบ้าน)
8. คามณิชาดก (โฉมงามอสูร)
9. มฆเทวชาดก (สังขารเป็นเหตุ)
10 สุขวิหาวิชาดก (สุขจริงหนอ)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415484 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 27 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน