0
อมตะพระเกจิ 77 จังหวัด (PDF)
คู่มือมงคล เพื่อเสาะค้น สักการะ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทุกสารทิศ
หนังสือ95.00 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือมงคลเพื่อเสาะค้น สักการะ พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทุกสารทิศ ล้วนแล้วแต่เป็นพระภิกษุผู้เป็นที่เคารพบูชา ด้วยวัตรปฏิบัติและคุณงามความดีรวมถึงคุณสมบัติวิเศษอื่น ที่เจริญในธรรมจนได้รับความศรัทธาและนับถือจากชาวพุทธ ถือเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสนใจมาช้านาน   กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้รวบรวมประวัติ ผลงาน ความโดดเด่นของพระเถระและพระเกจิอาจารย์ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 150 รูป โดยมีแผนที่ที่ตั้งของวัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปกราบไหว้ อีกทั้งให้ข้อมูลที่พักและร้านอาหารในแต่ละจังหวัด ถือได้ว่าเป็นคลังข้อมูลให้ความเป็นสิริมงคลแก่คนไทยที่ควรค่ายิ่ง

สารบัญ

- กรุงเทพมหานคร
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015522 (PDF) 262 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน