0
อยู่กับบาดแผล
นําเสนอมุมมองทางมานุษยวิทยา ในการรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง นั่นคือ ความทุกข์ทนทางสังคม แนวคิดดังกล่าวสนใจความรุนแรงด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ร่างกาย จิตใจ และครอบครัว
หนังสือ341.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อยู่กับบาดแผล" ของ "ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา" เล่มนี้ มาจากผลงานวิจัยที่จะแสดงถึงอีกแง่มุมหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในช่วงปี 2553-2557 เสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมาจากสองฟากฝั่งการเมือง ทั้งเหลือง-แดง ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงปี 2553-2557 ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง มีสถานะคลุมเครือ แตกต่างจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์พฤษภา 2535 ที่ได้รับการเรียกขานว่า "วีรชน" 

    นอกจากนี้ ยังได้นําเสนอมุมมองทางมานุษยวิทยาในการรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง นั่นคือ ความทุกข์ทนทางสังคม (Social Suffering) แนวคิดดังกล่าวสนใจความรุนแรงด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ร่างกาย จิตใจ และครอบครัว ตลอดจนผลกระทบดังกล่าว ส่งผลต่อการให้คุณค่าและความหมายแก่ตนเอง ซึ่งไม่เหมาเอาว่าผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองจะเป็น "ผู้ทุกข์ทน" เสมอไป ดังจะเห็นได้จากผู้ได้รับผลกระทบจํานวนหนึ่ง เห็นว่าสิ่งที่ตนได้ทําไปนั้น ป็นความถูกต้องและรู้สึกภาคภูมิใจ

สารบัญ

1. บทนำ : เหยื่อสามัญชนที่ถูกละเลย
2. ผู้อยู่แนวหน้าของการชุมชน
3. ทำไมจึงอยู่ ณ จุดเสี่ยง
4. อยู่กับบาดแผลด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกัน
5. เสียงจาก "ผู้ถูกกระทำ" ในเหตุการณ์พฤษภา 53 ที่อุบลราชธานี
6. บทวิเคราะห์ความต่างในความเหมือน ความเหมือนในความต่าง
7. ทบทวนบทเรียน มองสู่อนาคต

คำนิยม
เราไม่ควรจะมุ่งมองไปข้างหน้าจนเกิดอหังการกับการสร้างอนาคตอย่างเดียว โดยทิ้งเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองไว้ข้างหลัง อย่างเช่นกรณีอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าที่หลักฐานถูกทําลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บแค้นและชิงชังส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป หนังสือ "อยู่กับบาดแผล" ได้เปิดเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งน่าจะช่วยให้เราสํานึกในหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อกันศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
หนังสือ "อยู่กับบาดแผล" ได้ทําให้เราได้ยินเสียงจากหญ้าแพรกที่ถูกช้างสารเหยียบย่ำในนามของการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เราอาจจะได้ยินเสียงน้ำตาที่หลั่งรินในหัวใจของเขา เราอาจจะเห็นคราบน้ำตาและรอยเลือดเกรอะกรังอยู่บนใบหน้าและทั่วสรรพางค์กาย โปรดสดับฟังเสียงของพวกเขาพร้อมกับรับฟังเสียงจากหัวใจของท่าน เพื่อที่เราทั้งหมดจะช่วยกันหาทางผ่อนคลายความทุกข์ระทมที่มาจากสังคมเราไปบ้าง เพราะเราทั้งหมดล้วนเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168093092 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 142 x 200 x 15 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Papyrus Publications
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน