0
อยู่ด้วยกัน: พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น
รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความทั้ง 9 ชิ้น ที่คัดสรรมารวมไว้ในหนังสือ "อยู่ด้วยกัน: พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น" แสดงให้เห็นว่าการอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น หลายกรณีเป็นความสัมพันธ์เชิงขัดแย้ง ซึ่งเกิดจากการกดทับความแตกต่าง หรือความเหลื่อมล้ำ แต่บทความหลายชิ้นที่คัดสรรมาก็ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล แน่นอนว่าความขัดแย้งหรือการกดขี่ย่อมเกิดขึ้นได้ หน้าที่ของมนุษยศาสตร์อาจจะหมายถึงการกระทำกิจเชิงวิพากษ์ ซึ่งรวมถึงการวิพากษ์ตนเองด้วย และการวิพากษ์ดังกล่าวก็อาจจำเป็นต้องหยิบยืมเครื่องไม้เครื่องมือของศาสตร์แขนงอื่นมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อชี้ให้เห็นโลกที่เป็นไปได้ที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

อยู่กับพื้นที่
- อยู่ในตรอกเล็กซอกน้อย: สถานอบายมุขกับแหล่งบ่มเพาะนักเลงในกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2460-2490 : วรยุทธ พรประเสริฐ และ ทวีศักดิ์ เผือกสม
- อยู่ร่วมกันในคุกต่างประเทศ: นักโทษ อาณานิยม และการปฏิรูปราชทัณฑ์ช่วงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม : ศรัญญู เทพสงเคราะห์
- Los Angeles Freeway and Capitalistic Violence in Bret Easton Ellis's Less Than Zero : Maytawee Holasut

อยู่กับเทคโนโลยี
- การเป็นผู้กระทำการร่วม: เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ : ปิยณัฐ ประถมวงศ์
- มนุษย์แอนะล็กในโลกดิจิทัล: การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับวิทยาการในภาพยนตร์ชุด Westworld : อรรถพล ปะมะโข
- จากฝีแปรงสู่ฟอนต์ลูกทุ่ง: ความสร้างสรรค์ "ของ" คนทำป้ายในยุคดิจิทัล : สรัช สินธุประมา

อยู่กับความเป็นอื่น
- "ศิราณี": นามปากกาข้ามเพศกับการรักษาระบอบปิตาธิปไตยรักต่างเพศ : ชานันท์ ยอดหงษ์
- การกลายเป็นสัตว์: ข้อวิจารณ์ของจวงจื่อต่อมนุษยนิยมสำนักขงจื่อ : ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
- Soren Kierkegaard and the Problems of the Hiddenness of God : Puttipong Oungkanungveth

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860308 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน