0
อย่าใช้กรูเกินเงินเดือน
8 วิธีปลูกฝังอุปนิสัยเชิงบวก สร้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเป็นสุดยอดองค์กร
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับ 8 วิธีปลูกฝังอุปนิสัยเชิงบวก สร้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเป็นสุดยอดองค์กร ด้วยเนื้อหาที่เคาะความคิดให้มองโลกครบครัน ไม่ว่าจะเะป็น การบริหาร การสื่อสาร การรู้ใจเพื่อนร่วมงาน ความเข้าใจต่อองค์กร เทคนิค วิธีการในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้จริง

สารบัญ

บทนำ
- หน้าที่ของฝ่ายบริหาร (The Management Portfolio)
- การเชื่อมโยงสายติดต่อถึงกัน (A Common Thread)
- กลุ่มผู้อ่าน (The Intended Reader)
- ส่วนปรุงแต่งพิเศษ (The Special Ingredient)

เทคนิคที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้สูงขึ้น (Maximizing Staff Effectiveness)
เทคนิคที่ 2 สิ่งที่พนักงานคาดหวังจากผู้จัดการ (What Staffs Expect From Their Managers)
เทคนิคที่ 3 การสื่อสารเปรียบเสมือนพลุมพรางและโอกาส (Communication Pitfalls and Opportunities)
เทคนิคที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)
เทคนิคที่ 5 การประเมินผลงาน (Job Appraisal)
เทคนิคที่ 6 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
เทคนิคที่ 7 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และการให้คำแนะนำ (Consultation and Counseling)
เทคนิคที่ 8 องค์ประกอบของการจูงใจพนักงาน (An Element of Motivation)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757417709 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 142 x 225 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน