0
อริยสัจ 4 ความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ
หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อริยสัจ 4 ความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาในเรื่องของ "อริยสัจ 4" ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุข อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

สารบัญ

1. ทุกขอริยสัจ
- อธิบายความในทุกขอริยสัจ
- รายละเอียดแห่งทุกข์

2. สมุทัยอริยสัจ
- อธิบายความในสมุทัยอริยสัจ
- ตัณหา 3
- ตัณหา 2
ฯลฯ

3. นิโรจธอริยสัจ
- อธิบายความในทุกขนิโรธอริยสัจ
- นิพพาน
- พระอริยบุคคล 4 จำพวก
ฯลฯ

4. มรรคอริยสัจ
- อธิบายความในมรรคอริยสัจ
- รายละเอียดของมรรค 8
- มรรคมีองค์ 8 กับสิกขา 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749260228 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน