0
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย OrCAD
เรียนรู้การออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณ Frequency Domain (โดเมนทางความถี่) สัญญาณ Time Domain (โดเมนทางเวลา) วงจร Bais BJT, C&L และ Schmitt Trigger ฯลฯ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้การนำโปรแกรม OrCAD มาใช้ออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณ Frequency Domain (โดเมนทางความถี่) สัญญาณ Time Domain (โดเมนทางเวลา) วงจร Bais BJT, C&L และ Schmitt Trigger วงจรที่ใช้ไอซีเบอร์ AD633/CD4016B และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับผู้เรียนหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้สนใจเรียนรู้ทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม OrCAD
บทที่ 2 ดูลักษณะการทำงานของวงจรในรูปแบบ Frequency Domain
บทที่ 3 ดูลักษณะการทำงานของวงจรในรูปแบบ Time Domain
บทที่ 4 ออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์
บทที่ 5 ศึกษาลักษณะการทำงานของตัวเก็บประจุและตัวหนี่ยวนำ
บทที่ 6 ออกแบบวงจร Schmitt Trigger
บทที่ 7 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณกระแสและวงจรขยายสัญญาณแรงดัน
บทที่ 8 ออกแบบออปแอมป์
บทที่ 9 ออกแบบวงจร Pulse Width Modulation
บทที่ 10 ออกแบบวงจรที่ใช้ไอซี CMOS Bilateral Switch
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167897905 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 162 x 188 x 14 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิตตี้ กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน