0
ลด 10%
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ ด้วยภาษา PHP บนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่วางลงบนระดับชั้นงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การทำงานกับฐานข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ใช้ภาษา PHP ในการอธิบาย ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการศึกษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในลักษณะภาษาที่ชนิดข้อมูลเป็นไดนามิก นอกจากนี้ยังให้แนวคิดในการออกแบบวัตถุตามแนวทางของ SOLID ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบภาษาเชิงวัตถุทั่วไปได้ สิ่งที่ผู้อ่านจะได้คือ ทำให้เข้าใจแนวคิดจากอดีตของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่เน้นการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจากการประดิษฐ์คลาส รูปแบบ และสถาปัตยกรรม เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ มีความสวยงามในเชิงการออกแบบ อีกทั้งนำไปพัฒนาและต่อยอดความคิดด้านการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของ PHP
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
บทที่ 3 หลักการ SOLID เพื่อการออกแบบโปรแกรม
บทที่ 4 การออกแบบเชิงรูปแบบ
บทที่ 5 รูปแบบสถาปัตยกรรม
บทที่ 6 การใช้ PDO กับฐานข้อมูล
บทที่ 7 รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
บทที่ 8 รูปแบบออกแบบดำเนินการกับฐานข้อมูล
บทที่ 9 รูปแบบออกแบบเมตาดาต้า
บทที่ 10 รูปแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836291 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน