0
ลด 59%
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรี
หนังสือ69.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี" ตรงกับคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับวงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลและออปแอมป์เบื้องต้น การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์ วงจรเซมิตต์ทริกเกอร์ วงจรขยายสัญญาณแบบหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสคงที่ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรเฟสล็อกลูป พร้อมทั้งตัวอย่างการออกแบบวงจร การวิเคราะห์การทำงานของวงจรและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้อย่างครบถ้วน ด้วยเนื้อหาละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 คุณสมบัติของออมแอมป์
บทที่ 2 วงจรออมแอมป์ขยายสัญญาณกลับเฟสแบบต่อตรง
บทที่ 3 วงจรออมแอมป์ขยายสัญญาณไม่กลับเฟสแบบต่อตรง
บทที่ 4 วงจรออมแอมป์ขยายสัญญาณกลับเฟสแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ
บทที่ 5 วงจรออมแอมป์ขยายสัญญาณไม่กลับเฟสแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ
บทที่ 6 วงจรออปแอมป์ขยายผลต่างแรงดัน
บทที่ 7 วงจรออปแอมป์รวมสัญญาณกลับเฟส
บทที่ 8 วงจรออปแอมป์รวมสัญญาณไม่กลับเฟส
บทที่ 9 วงจรออปแอมป์เฟสชิฟต์ออสซิลเลเตอร์
บทที่ 10 วงจรออปแอมป์เวนบริดจ์ออสซิลเลเตอร์
บทที่ 11 วงจรกรองสัญญาณแบบแอกทีฟ
บทที่ 12 วงจรออปแอมป์แปลงรูปสัญญาณและวงจรกำเนิดสัญญาณ
บทที่ 13 วงจรใช้งานไอซี 555
บทที่ 14 วงจรเฟสล็อกลูปและวงจรกำเนิดสัญญาณควบคุมด้วยแรงดัน
บทที่ 15 วงจรฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์ด้วยไอซี L8038
บทที่ 16 วงจรกำเนิดสัญญาณด้วย OTA

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823536 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน