0
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี (PDF)
สร้างจิตสำนึกผู้นำ "ขั้นตอนสำคัญ" ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกคนในองค์กรถูกสอน-ถูกสั่ง-ถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และก็รู้ๆ อยู่ด้วยว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ใหม่ ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างองค์กร สารพัดสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง! แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการกลับเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น บางกรณีก็เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาที่ยากเย็นแสนเข็ญ นี่ยังไม่นับรวมที่ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ไปเสียดื้อๆ แล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุ? John Kotter ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือติดอันดับขายดีและเป็นปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำ จะแสดงให้คุณเห็นว่าความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ทำไมความตระหนักดังกล่าวจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขององค์กร ที่คุณควรจะสร้างและรักษาเอาไว้ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 ความพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่และความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้อง
บทที่ 3 การเพิ่มความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
บทที่ 4 วิธีที่ 1 ทำให้คนภายในองค์กรได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก
บทที่ 5 วิธีที่ 2 การแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกวัน
บทที่ 6 วิธีที่ 3 ค้นหาโอกาสท่ามกลางวิกฤติ
บทที่ 7 วิธีที่ 4 การรับมือกับคนที่พยายามคัดค้านทุกเรื่อง
บทที่ 8 รักษาความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ตลอดเวลา
บทที่ 9 อนาคตเริ่มต้นจากวันนี้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744144744 (PDF) 220 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับA Sense of Urgency
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน