0
อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ
อัคราภิรักษศิลปิน ทรงเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักรักษางานศิลปะพระองค์มีปพระปรีชาสามารถในงานศิลปะทุกสาขา และทุ่มเทพระกำลังทุกอย่างในการทำนุบำรุงศิลปะไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ" คือ หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติในด้านศิลปะของแผ่นดิน รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้าน สู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย และได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงดงามเหล่านั้น ด้วยภาษาที่นุ่มนวล และงดงามดุจงานศิลป์ของผู้เรียบเรียง ให้เราติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างภาคภูมิและอิ่มเอิบในหัวใจ

สารบัญ

- พระราชสมัญญา อัคราภิรักษศิลปิน
- พระราชประวัติ
- การออกแบบชุดไทยประจำชาติ
- หัตถศิลป์
- มัณฑนศิลป์
- ดุริยางคศิลป์
- วรรณศิลป์
- นาฏศิลป์
- วาทศิลป์
- สถาปัตยศิลป์ การตกแต่งภายใน ประติมากรรม ปฏิมากรรมและภูมิสถาปัตย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163882424 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน