0
อัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 2 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา +คู่มือการใช้หนังสือสำหรับผู้ปกครอง
หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับเด็กยุค เจนอัลฟา
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับหนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 3 ปี โดยสถาบันบ้านของเล่น "ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 2" หนังสือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อม ๆ กันโดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายากจึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุขซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และพิเศษสุดคือมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสมทั้งการสังเกต คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876127911 (ปกอ่อน) 42 หน้า
ขนาด: 212 x 291 x 4 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน