0
อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 2 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา +คู่มือการใช้หนังสือสำหรับผู้ปกครอง
หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับเด็กยุคเจนอัลฟา
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการจากสถาบันบ้านของเล่น โดยในเล่มเด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อม ๆ กัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และพิเศษสุด คือ มีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสม ทั้งการสังเกต จำ คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ โดยมีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปี ผู้ปกครอง ครูปฐมวัย ตลอดจนพี่เลี้ยงเด็ก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811876127973 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 291 x 5 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน