0
อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 3 : ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา +คู่มือการใช้หนังสือสำหรับผู้ปกครอง
หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับเด็กยุค "เจนอัลฟา"
หนังสือ120.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก อายุ 5 ปี "ชุดเสริมทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญา อัจฉริยะตัวจิ๋ว 5 ขวบ เล่ม 3" นี้ เป็นหนังสือที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมในแต่ละวัย ผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆ ที่สอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อม ๆ กัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และพิเศษสุด คือ มีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสม ทั้งการสังเกต คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แบบฝึกหัดนี้ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโดย ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อย) และ สิชาพัชร์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อ)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877390178 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน