0
อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาวน์ปัญญา อนุบาล 1
ฝึกฝนการเป็นอัจฉริยะน้อยตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำเป็นรูปภาพมากกว่าการท่องจำ รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ และวางแผนที่จะช่วยให้เรียนรู้วิชาอื่น ๆ ในระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดฝึกฝนการเป็นอัจฉริยะน้อยตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กจดจำเป็นรูปภาพมากกว่าการท่องจำ รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ และวางแผน ที่จะช่วยให้เรียนรู้วิชาอื่น ๆ ในระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป รูปภาพสวยงาม พร้อมเรียนรู้การสังเกต การจดจำ การคิดคำนวณ และการเปรียบเทียบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410397 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน