0
อัจฉริยะน้อยฝึกฝนเชาวน์ปัญญา อนุบาล 3
ฝึกทักษะการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฝึกทักษะการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้มีความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นำเสนอพร้อมรูปภาพสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757412155 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 209 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน