0
อัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชา อนุบาล 1
แบบฝึกหัดเสริมทักษะทุกวิชา ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ เสริมทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ ปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ รักและสนุกกับการเรียนแต่ละวิชามากขึ้น
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชา อนุบาล 1" เล่มนี้ มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุก ๆ มากมาย ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และเชาวน์ปัญญา แบบฝึกหัดแต่ละชุดไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้คำแนะนำ ให้เด็กค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ คิดตาม เป็นการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กไปพร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น

สารบัญ

- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
- เชาวน์ปัญญา
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409629 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 8 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน