0
อัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชา อนุบาล 2
มาฝึกฝนและพัฒนาการเป็นอัจฉริยะตัวน้อยของน้อง ๆ ด้วยกิจกรรมและเกมที่จะช่วยเสริมทักษะ IQ และ EQ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัจฉริยะน้อยเก่งทุกวิชา อนุบาล 2" เล่มนี้ มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุก ๆ มากมาย ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และเชาวน์ปัญญา แบบฝึกหัดแต่ละชุดไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านโจทย์ให้เด็กฟังและให้คำแนะนำ ให้เด็กค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ คิดตาม เป็นการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กไปพร้อมกับการทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน เสริมจากการเรียนในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามากขึ้น

สารบัญ

- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
- เชาวน์ปัญญา
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419185 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 8 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน