0
อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการอ่าน เขียน และจดจำ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับน้อง ๆ และนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อนุบาล 2" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมภาพประกอบสวยงาม และแบบฝึกหัดสนุก ๆ เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และจินตนาการทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน ช่วยให้มีทักษะทางด้านภาษาที่ดี ในขณะที่เสริมให้มีจินตนาการไปพร้อม ๆ กัน

สารบัญ

- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Aa-Bb
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Cc-Dd
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Ee-Ff
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Gg-Hh
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Ii-Jj
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Kk-Ll
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Mn-Nn
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Oo-Pp
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Qq-Pp
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Ss-Tt
- ทบทวนตัวอักษรและคำศัพท์ Uu-Vv
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757410205 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 212 x 294 x 8 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน