0
อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาไทย อนุบาล 1
แบบฝึกหัดหลากหลายและเกมแสนสนุก ที่เหมาะสมกับวัยเริ่มเรียนรู้ ฝึกฝนด้านการเขียนพยัญชนะ การอ่านคำ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทยให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยอนุบาล 1 ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายและเกมแสนสนุกที่เหมาะสมกับวัยเริ่มเรียนรู้ ฝึกฝนด้านการเขียนพยัญชนะ การอ่านคำเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ก
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ข
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ฃ
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ค
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ฅ
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ฆ
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ง
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ จ
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ฉ
- แบบฝึกหัดทักษะพยัญชนะ ช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411028 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน