0
อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาไทย อนุบาล 2
ฝึกฝนทักษะ การเป็นอัฉริยะทางภาษาไทย ตั้งแต่วัยอนุบาล ด้วยการเรียนรู้พยัญชนะไทย สระไทย พร้อมคำศัพท์ และแบบฝึกเสริมทักษะที่จะช่วยพัฒนา IQ และ EQ
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัจฉริยะน้อยเรียนรู้ภาษาไทย อนุบาล 2" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานทางด้านภาษาไทย ฝึกให้เด็กจำคำศัพท์ และเสริมทักษะในการเขียนพยัญชนะขั้นพื้นฐาน มีทักษะในด้านการอ่านและเขียนที่ดี เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่มีเบื่อ เพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างจินตนาการพร้อม ๆ กัน

สารบัญ

- ตารางพยัญชนะไทย 44 ตัว
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ก-ข
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ฃ-ค
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ฅ-ฆ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ง-จ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ฉ-ช
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ซ-ฌ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ญ-ฎ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ฎ-ฐ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ฑ-ฒ
- แบบฝึกทักษะพยัญชนะ ณ-ด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411318 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน