0
อัจฉริยะออทิสติก Asperger Syndrome (PDF)
ความผิดปกติเหล่านี้มักจะพบในผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของโลกหลายท่าน เช่น ไอสไตน์ เซอร์ ไอแซก นิวตัน หรือโมสาร์ท เป็นต้น
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กที่มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนเด็กปกติ IQ ดี การเรียนไม่มีปัญหา ไม่มีพัฒนาทางด้านร่างกายที่บกพร่องสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของเด็กกลุ่มนี้และสร้างปัญหาให้กับผู้ที่เลี้ยงดู คือ การบกพร่องในการเข้าสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การสื่อสารกับคนรอบข้างและการแปลความหมายความผิดปกติเหล่านี้มักจะพบในผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของโลกหลายท่าน เช่น ไอสไตน์ เซอร์ ไอแซก นิวตัน หรือโมสาร์ท เป็นต้น
   
    ถ้าคุณรู้สึกว่าลูกของคุณผิดปกติ แต่ดูโดยทั่วไปเหมือนคนปกติ และมีความเชี่ยวชาญสูงมากในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่แน่ลูกของคุณอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ‘แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม’ ทางอยากเรียนรู้มากกว่านี้ ก็รีบเปิดอ่านเลยคะ

สารบัญ

- โรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม
- ใครบ้างที่เคยเป็นโรคนี้
- สาเหตุของการเกิดโรค
- พฤติกรรมการแสดงออก
- รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นอัจฉริยะออทิสติก
- พ่อแม่มีส่วนช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไร
- ประสบการณ์ในการมีลูกที่เป็น แอสเพอร์เกอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840119209 (PDF) 38 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน