0
อัจฉริยะ 100 หน้า พระพุทธศาสนา
ย่อทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้ในเล่มเดียว รู้มากกว่าที่เคยรู้ เข้าใจง่ายกว่าที่เคยคิด ฉลาดทันใจในพริบตา
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อัจฉริยะ 100 หน้า พระพุทธศาสนา" เป็นหนังสือเเนวอินโฟกราฟิกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากกว่าที่คุณเคยรู้ โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานให้รู้จักสังคมยุคก่อนพุทธกาล เพื่อให้เข้าใจที่มาของความเชื่อ เเละยุคหลังพุทธกาลเพื่อให้เห็นภาพการเฟื่องฟูเเละตกต่ำของพุทธศาสนา ตลอดจนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้อยู่ในโลกได้โดยไม่ทุกข์ หากพุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องราวเเละเเก่นของพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง ย่อมส่งผลดีต่อความเชื่อของตนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป หากไม่ใช่พุทธศาสนิกชน การทำความเข้าใจความเชื่ออื่นนั้น ยิ่งทำให้เราเข้าใจผู้คนเเละอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น

สารบัญ

ก่อนยุคพุทธกาล
- รู้จักชมพูทวีป
- พุทธประวัติ

พระพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาล
- รักษาพระธรรมด้วยการทำสังคายนา
- การเกิดขึ้นของนิการต่างๆ
- การเฟื่องฟูและตกต่ำของพระพุทธศาสนาหลังจากพุทธปรินิพพาน
- พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ

คำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้า
- สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
- สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
- ตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
- พุทธสุภาษิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163873675 (ปกอ่อน) 113 หน้า
ขนาด: 170 x 200 x 6 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน