0
อาจาริยบูชา 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
เป็นหนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการและบทรำลึกที่จัดขึ้นเพื่อศาสตราพิเศษ ดร.ปรีชาสุวรรณทัต มีอายุครบ 80 ปีในฐานะที่เป็นครูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้นักศึกษา
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาจาริยบูชา 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความทางวิชาการและบทรำลึกที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำขึ้นในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต มีอายุครบ 80 ปี ในปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและยกย่องท่านในฐานะที่เป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดมา

สารบัญ

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต นักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค
- ครอบครัว "ปรีดี-พูนศุข" กับอาจารย์ปรีชา สุวรรณทัต สุดา-ดุษฎี-วาณี พนมยงค์
- อาจารย์ปรีชา ที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ที่ผมได้รู้จัก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
- ศาสตราจารน์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ที่เคารพรัก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพทูรย์
- Festschrift 80 ปี อาจารย์ปรีชา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
- ความสัมพันธ์และความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
- คำนิยม ปราณี วงษ์ชวลิตกุล
- บันทึกความหลังครั้งเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยนีซประเทศฝรั่งเศสกับพี่ปรีชา
- กตัญญุตาคารวะระลึกถึง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168139424 (ปกอ่อน) 526 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 30 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน