0
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : Economic Crime
เป็นที่ยอมรับกันว่า โลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เเละเทคโนโลยี ความเปลี่ยนเเปลงดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแทบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับอาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการกำหนดความคิด ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย และหลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White - Collar) เเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิด
ส่วนที่ 2 ลักษณะเเละขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ทางการเงินเเละอาชญากรรมบัตรเครดิต
ส่วนที่ 5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนที่ 6 หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742036034 (ปกอ่อน) 700 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน