0
ลด 10%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ216.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทบทวนความรู้และหาประสบการณ์ อีกทั้งมีรูปภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 2 สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัย
บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
บทที่ 4 การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 5 หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา
บทที่ 6 ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
บทที่ 7 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
บทที่ 8 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
บทที่ 9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน
บทที่ 11 การปฐมพยาบาล
บทที่ 12 การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานตามหลักการยศาสตร์
บทที่ 13 การตรวจความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
บทที่ 14 การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน
บทที่ 15 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824144 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน