0
อาณาจักรอาเซียน
ก้าวทันอาเซี่ยน กับข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก อาเซี่ยน +3, +6 รายละเอียด 8 อาชีพอิสระพร้อมภาษาของแต่ละประเทศ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รู้รอบตอบได้กับข้อมูลอาเซียนแบบเจาะลึกที่คุณต้องรู้ อาทิ ประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์แต่ละชาติอาเซียน วัฒนธรรม การแต่งการ ภาษาราชการ การเมืองการปกครอง อาชีพที่ทำได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกลุ่มประเทศอาเซียน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจอาเซียน

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของแระชาคมอาเซี่ยน (Asean History)
บทที่ 2 หลักการของประชาคมอาเซียน (Asean Principles)
บทที่ 3 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (Aseanmembers)
บทที่ 4 กฎบัตรอาเซียน : ธรรมนูญอาเซียน (Asean Charter)
บทที่ 5 ภาษาอาเซียน (Asean Languages)
บทที่ 6 อาเซียน +3 +6 และ 8 อาชีพอิสระ (Asean Plus Three, Six and 8 Free Jobs)
บทที่ 7 เลขาธิการอาเซียน (Asean Secretary)
บทที่ 8 10 จุดแข็งใน 10 ประเทศอาเซียน (Asean Strenght)
บทที่ 9 ทดสอบความรู้อาเซียน (Asean Quiz)
บทที่ 10 ภาษาอังกฤษภาษาราชการอาเซียน (English Towards Asean)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757421256 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 142 x 200 x 32 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน