0
อานุภาพแห่ง “เทศนาธรรม” (PDF)
ในส่วนของหนังสือเรื่อง อานุภาพแห่ง “เทศนาธรรม” นั้นก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำกุศลที่มีชื่อว่า “การเทศนาธรรม” และการฟังธรรมนั้นก็หมายความว่า ผู้เทศน์ก็ได้บุญ ผู้ฟังเทศน์
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       ในส่วนของหนังสือเรื่อง อานุภาพแห่ง “เทศนาธรรม” นั้นก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำกุศลที่มีชื่อว่า “การเทศนาธรรม” และการฟังธรรมนั้นก็หมายความว่า ผู้เทศน์ก็ได้บุญ ผู้ฟังเทศน์ก็ได้บุญ ได้กันไปคนละบุญกันเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นแล้ว การทำบุญง่าย ๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมายนัก ก็คือ การได้ฟังเทศน์ฟังธรรม ยิ่งยุคสมัยนี้ด้วยแล้ว แค่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนดี ๆ สักเครื่องหนึ่ง เราในฐานะเป็นชาวพุทธก็สามารถไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่บ้านกันได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปที่วัดเพื่อไปฟังธรรมเลย

สารบัญ

1.ปฐมบท
2.การธัมมัสสวนมัย
3.อนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ไล่เทวดา
4.นางยักษ์บรรลุธรรม
5.การธรรมเทศนามัย
6.พระภิกษุและสามเณร
7.พระมหากัปปินแสดงโอวาท
8.ชาวบ้านทั่วไป
9.นางสามาวดีบรรลุธรรม
10.ปัจฉิมบท
11.อ้างอิง
12.แนะนำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840088338 (PDF) 178 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน