0
อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์ เรียบเรียงครั้งที่ 1 +CD
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจากความรู้ แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์ของรองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ที่ได้ทำการสอนนิสิตและทำงานวิจัยด้านอาหารสัตว์ การฝึกอบรมอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร
หนังสือ940.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือด้านอาหารสุกรและสัตว์ปีกที่เรียบเรียงขึ้นจากความรู้ แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์ของรองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ที่ได้ทำการสอนนิสิตและทำงานวิจัยด้านอาหารสัตว์ การฝึกอบรมอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร รวมทั้งการแก้ปัญหาและการพัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยมีจุดมุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่บุคคลต่าง ๆ ที่ต้องการมีความรู้ด้านอาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงปฏิบัติ ทั้งเกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยด้านสัตว์ศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารสุกรและสัตว์ปีกในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของอาหารสัตว์กับการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ
บทที่ 2 อาหารกับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว์
บทที่ 3 การย่อยอาหาร การดูดซึม และการใช้ประโยชน์โภชนะ
บทที่ 4 โปรตีน และกรดอะมิโนในอาหารสัตว์
บทที่ 5 พลังงานในอาหารสัตว์
บทที่ 6 ไขมันในอาหารสัตว์
บทที่ 7 ไวตามินในอาหารสัตว์
บทที่ 8 แร่ธาตุในอาหารสัตว์
บทที่ 9 น้ำ
บทที่ 10 สารพิษ และสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169253402 (ปกอ่อน) 712 หน้า
ขนาด: 195 x 272 x 37 มม.
น้ำหนัก: 1585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ยู เค ที พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน