0
อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
การย้านถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและอยู่ในจังหวะที่ปี 2019 นี้ ไทยกลับมาทำหน้าที่ประธานอาเซียนอีกครั้ง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา" เล่มนี้ ปรับปรุงจากผลการจัยบางส่วนในโครงการ "อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา" ชุดโครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการจัย (สกว.) การวิจัยในเรื่องนี้นับว่าอยู่ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญาครั้งใหม่ ซึ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อน และกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและอยู่ในจังหวะที่ปี 2019 นี้ไทยกลับมาทำหน้าที่ประธานอาเซียนอีกครั้ง

    ความมุ่งหมายประการหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือ ความพยายามเสนอการมองประเด็นโรฮิงญาจากความร่วมมือระหว่างประเทศและระบบการอภิบาลภูมิภาค เพื่อให้เกิดการมุ่งแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดอยู่ที่การถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์และสถานะพลเมืองของชาวโรชิงญาในเมียนมา ซึ่งมีงานที่นำเสนอและถกเถียงกันป็นจำนวนมากแล้ว

    หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งมีส่วนเติมเต็มการมองประเด็นโรฮิงญาจากการศึกษาแบบรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับตัวแสดงประเภทรัฐ ตั้งแต่รัฐทั้งเมียนมาและรัฐเพื่อนบ้านทั้งที่เป็นสมาชิกอาเซียน และอยู่นอกอาเซียนไปจนถึงมหาอำนาจ และตัวแสดงที่มิใช่รัฐอย่างองค์การระหว่างประเทศกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับอาเซียนซึ่งถือเป็นองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคนี้เป็นหลัก

สารบัญ

1. รัฐ องค์การระหว่างประเทศ และชาวโรฮิงญา กับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ

ตอนที่ 1 บทบาทรัฐใน-นอกอาเซียน
2. มาเลเซียกับการทำให้เรื่องโรฮิงญากลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ
3. การทูตแบบผู้ประสานของอินโดนีเซียเพื่อให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาทั่วถึง
4. ความพยายามของอองซานซูจีในการแสวงหาทางออกของเมียนมาเกี่ยวกับชาวโรฮิงญา
ฯลฯ

ตอนที่ 2 ระบบการอภิบาลการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติระดับภูมิภาค
10. กระบวนการปรึกษาหารือระดับภูมิภาค (RCPs) นอกกรอบการทำงานของอาเซียน : กระบวนการบาหลี (Bali Process)
11. กลไกและกระบวนการเชิงสถาบันในกรอบอาเซียน
12. บทบาทของรัฐในอาเซียนในการสร้างเวทีเจรจาร่วมกัน
13. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ตอนที่ 3 ไทยในอาเซียนกับอนาคตการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
14. แนวคิดของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บทบาทของอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ในภูมิภาค
15. ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2019

คำนิยม
หนังสือเรื่อง "อาเซียนกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา" มีความน่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ที่หนีภัยความรุนแรงจากเมียนมาเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยรายละเอียดของหนังสือจะอธิบายถึงแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าว ว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจากอาเซียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา รวมถึงแนวทางการแนวทางร่วมของอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ- ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164171169 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน