0
อาเซียนรอบรู้ คู่หูเด็กประถม (PDF)
มารู้จักประชาคมอาเซียน พร้อมเดินทางท่องเที่ยวประเทศสมาชิกทั้ง 10 ไปกับหนุ่มน้อยใบตองและเหมียวมอมแมม เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พร้อมเกมสนุกช่วยจำ
หนังสือ125.10 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น จุดประสงค์การก่อตั้ง ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทั้งด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เอกลักษณ์ประจำชาติ ภาษา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม เมืองสำคัญ สิ่งควรทำ ไม่ควรทำในแต่ละประเทศ รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจและเกมท้ายบท ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับเด็กประถม

สารบัญ

- ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาเซียน
- มารู้จักสัญลักษณ์อาเซียนกัน
- บทเพลงแห่งอาเซียน
- เล่าเรื่องอาเซียน ตอน กำเนิดประชาคมอาเซียน
- เล่าเรื่องอาเซียน ตอน อาเซียน + 3 อาเซียน + 6
- ไทย : Thailand
- ฟิลิปปินส์ : Philippines
- มาเลเซีย : Malaysia
- สิงคโปร์ : Singapore
- อินโดนีเซีย : Indonesia
- บรูไน : Brunei
- เวียดนาม : Vietnam
- เมียนมาร์ : Myanmar
- สปป. ลาว : Laos
- กัมพูชา : Cambodia

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824052 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน