0
อาเซียนศึกษา ม.1
9 เรื่องสำคัญ สำหรับ ม.1 แบบทดสอบท้ายบท ครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับเสริมความรู้ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะอะไร..ทำไม...เราต้องรวมเป็นหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม 9 เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่ ประวัติความเป็นมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีเนื้อหาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย แบบทดสอบท้ายบทมีหลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ทบทวนความรู้ ความเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 2 อัตลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน
บทที่ 3 โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 5 ลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 6 วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ 7 หลักฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของอาณาจักรโบราณ
บทที่ 8 แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 9 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329240 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน