0
อาเซียนศึกษา ม.2
9 เรื่องที่สำคัญ สำหรับ ม.2 แบบทดสอบท้ายบท ครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลย
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะอะไร..ทำไม...เราต้องรวมเป็นหนึ่ง หนังสือ "อาเซียนศึกษา ม.2" เล่มนี้ ได้รวบรวม 9 เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน โดยแบบทดสอบมีความหลากหลาย สามารถวัดทักษะการเรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เหมาะสำหรับกับผู้เรียนที่จะใช้เพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน การเตรียมสอบเรียนต่อหรือเพื่อสอบแข่งขันในระดับต่างๆ รวมทั้งเหมาะสำหรับ ครู-อาจารย์เพื่อเตรียมตัวสอบเรื่องอาเซียนและผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน

สารบัญ

บทที่ 1 อารยธรรมที่เป็นพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
บทที่ 2 อิทธิพลของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน
บทที่ 4 เศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียน
บทที่ 5 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
บทที่ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทที่ 7 ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
บทที่ 8 กลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329264 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน