0
อาเซียนศึกษา ม.3
10 เรื่องที่สำคัญ สำหรับ ม.3 แบบทดสอบท้ายบท ครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลย
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะอะไร..ทำไม...เราต้องรวมเป็นหนึ่ง หนังสือ "อาเซียนศึกษา ม.3" เล่มนี้ ได้รวบรวม 10 เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน โดยแบบทดสอบมีความหลากหลาย สามารถวัดทักษะการเรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เหมาะสำหรับกับผู้เรียนที่จะใช้เพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน การเตรียมสอบเรียนต่อหรือเพื่อสอบแข่งขันในระดับต่างๆ รวมทั้งเหมาะสำหรับ ครู-อาจารย์เพื่อเตรียมตัวสอบเรื่องอาเซียนและผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 2 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันของวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 3 บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มความร่วมมือที่สำคัญ
บทที่ 5 ความสัมพันธ์แบบวิภาคีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
บทที่ 6 การประชุมสุดยอดอาเซียน
บทที่ 7 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
บทที่ 8 บทบาทของไทยในอาเซียน
บทที่ 9 บทบาทของอาเซียนที่มีต่อประเทศสมาชิกเเละเวทีการเมืองโลก
บทที่ 10 รูปแบบการปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329257 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน