0
ลด 10%
อาเซียนศึกษา : ASEAN Studies
เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยเนื้อหาเข้มข้นเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ครบทุกแง่มุม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

Chapter 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
Chapter 2 กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Chapter 3 ปฏิญญาณอาเซียน-กฏบัตรอาเซียนและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
Chapter 4 การพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Chapter 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 6)
Chapter 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 4)
Chapter 7 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอาเซียน

- ภาคผนวก แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- ภาคผนวก แบบทดสอบหลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
- เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167060590 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 140 x 245 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน