0
ลด 70%
อาเซียนศึกษา : Asean Study
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
หนังสือ45.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820740 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน