0
อาเซียน 360 องศา (PDF)
เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนเล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน!
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?185.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง! เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยหนังสือ "อาเซียน 360 องศา" เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิศาตร์ และโอกาสดีๆ มากมาย ที่จะเกิดขึ้นแก่คนไทยและประเทศไทย เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

สารบัญ

- สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
- ประเทศไทย
- ประเทศฟิลิปปินส์
- ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ประเทศบรูไน
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศเมียนมาร์
- ประเทศลาว
- ประเทศกัมพูชา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744142511 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน