0
อำนาจกรรม วิญญาณระลึกชาติ ศาสตร์ตัวเลข
หนังสือเล่มนี้จะนำพาท่านผู้อ่านสู่ธรรมารสอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ีงประกอบด้วยหลักคำสอนแห่งองค์พระสัมมมาสัมพุทธเจ้า และศาสตร์แห่งตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับกรรมของแต่ละคน แล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับสารธรรม
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กรรม" เป็นคำที่ชาวพุทธพูดกันมากว่า 2600 ปี ตั้งแต่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เป็นกฎแห่งกรรมตามหลัก พุทธศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ ผู้ที่ไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงเป็นมิจฉาทิฐิ จึงนับว่าเป็นคนบาปมาก เมื่อตายจากโลกนี้ไปจึงมีอบายภูมิเป็นที่ไปสถานเดียว เป็นที่น่าสังเกตว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มักจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นข้อๆ ในหมวดวรรค อันเป็นพระสูตรในแต่ละปิฎกอย่างมีนัยสำคัญ   ซึ่งผู้ใดจะเรียงลำดับสลับข้อกันมิได้ โดยเด็ดขาด เพราะนั่นคือรหัสกรรมมนุษย์ที่ถูกจัดวางไว้อย่างประณีตเป็นสูตรสำเร็จ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี เพราะจะทำให้การถอดรหัสกรรมมนุษย์คลาดเคลื่อนไปจากกฎแห่งกรรม ซึ่งศาสตร์แห่งตัวเลขสอดคล้องกับหลักกรรม อย่างไรและวิญญาณระลึกชาติมาเกี่ยวข้องกับอำนาจกรรม และศาสตร์แห่งตัวเลขอย่างไร คุณสามารถรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

บทที่ 1 ปฐมบทแห่งกรรม...อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
บทที่ 2 ความรู้ว่าด้วยกรรม พลังอำนาจแห่งกรรม และการส่งผลของการกระทำ
บทที่ 3 พระธรรมบทในส่วนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรรม
บทที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์กรรม
บทที่ 5 เทคนิคการวิเคราะห์กรรม
บทที่ 6 การจัดกลุ่มภพภูมิเดียวกัน
บทที่ 7 ตาราง 1008 รหัสกรรมประจำตัวมนุษย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รางวัล "เทพทอง" พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2549 สาขาวิทยุ ประเภทส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรม จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162364983 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 151 x 230 x 18 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน