0
อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ
ใครก็ตามที่นำผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นสู่เวทีอำนาจ และยืนยันผลประโยชน์ของตนเองเป็นเอก ท้ายที่สุดแล้วก็จะไปไม่รอดทั้งสิ้น...
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

...อำนาจเป็นปรากฏการณ์แห่งความว่าง ผู้กุมอำนาจก็ควรหยั่งถึงความว่างในดวงจิตของตนด้วย ใครก็ตามที่นำอัตตาตัวตนขึ้นสู่เวทีอำนาจและยืนยันผลประโยชน์ของตนเองเป็นเอก ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ หรือสรรเสริญ ท้ายที่สุดแล้วก็จะไปไม่รอดทั้งสิ้น เพราะกฎแห่งอำนาจเป็นกฎเดียวกับอิทัปปัจจยตา เกิดขึ้นมีอยู่โดยอาศัยนานาปัจจัย รวมทั้งอาศัยการยอมรับของประชามหาชนผู้ที่ไม่มีอำนาจ...ดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะตั้งศูนย์อำนาจใหม่หรือต่อต้านอำนาจเก่า ควรจะต้องรู้ว่อำนาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และอิงอาศัยนานาปัจจัย อำนาจไม่ได้บรรลุอยู่ในอาคารสถานที่ การยึดอำนาจรัฐไม่ได้เกิดจากการยึดตัวอาคาร หากจะต้องยึดครองที่หัวใจคน...(บางส่วนจากปกหลัง)

สารบัญ

- บันทึกจากผู้อ่าน (อธิคม คุณาวุฒิ)
- ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย : บทสำรวจปัญหาและทางออก
- การเมืองภาคประชาชน
- เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
- พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
- การเมืองภาคประชาชนกับอนาคตการเมืองไทย
- จิตสำนึกอาจารย์กับจิตวิญญาณมหาวิทยาลัย
- อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เขียน
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
- ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
- นักรบปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2518 - 2523)
- อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2538)
- งานเขียนบทความ เรื่องสั้น สารคดี
- รางวัลศรีบูรพา (พ.ศ. 2546) ร่วมกับ ธีรยุทธ บุญมี
- บทภาพยนตร์ 14 ตุลา สงครามประชาชน (พ.ศ. 2544) กำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743198304 (ปกอ่อน) 295 หน้า
ขนาด: 125 x 187 x 17 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สามัญชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน