0
อำลาพุทธราชาชาตินิยม: วิพ ากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
การใช้กรอบคิดเสรีนิยมและโลกวิสัยมาวิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของท่าน ป.อ. ในประเด็นพื้นฐาน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในบ้านเรายังไม่มีการปะทะถกเถียงระหว่างแนวคิดพุทธราชาชาตินิยมกับเสรีนิยมและโลกวิสัยอย่างจริงจัง เวลาตั้งคำถามว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองได้หรือไม่ จึงมีคำตอบเพียงด้านเดียว คือ คำตอบที่อ้างธรรมวินัยและคำสั่งมหาเถรสมาคม แต่ถ้าตอบบนจุดยืนเสรีนิยมและหลักการโลกวิสัย การที่พระสงฆ์ในฐานะปัจเจกบุคคลแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกใด ๆ ในทางสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยย่อมไม่ผิด

    ระบบมหาเถรสมาคมที่เป็นศาสนจักรขึ้นตรงต่ออำนาจของกษัตริย์ตามโบราณ ราชประเพณีที่มีอำนาจแบบศาสนจักรยุคกลางในการ ตีกรอบ ให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ทางการเมืองสนับสนุนอำนาจบารมีบุญญาธิการ ความศักดิ์สิทธิ์ ของกษัตริย์ หรือสนับสนุนอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา กษัตริย์เป็นด้านหลัก และห้ามพระสงฆ์ใช้สิทธิทางการเมืองสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยในฐานะพลเมือง ต่างหากที่ผิดและต้องยกเลิกระบบศาสนจักรของรัฐแบบยุคกลางนี้เสีย

สารบัญ

บทที่ 1 จากพุทธศักดินาสู้พุทธราชาชาตินิยม
บทที่ 2 ปัญหาศาสนาประจำชาติกับเสรีภาพทางศาสนา
บทที่ 3 ไม่แยกศาสนากับรัฐ แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา
บทที่ 4 ปัญหาพระสงฆ์อยู่เหนือการเมืองและธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย
บทที่ 5 เพื่อไม่ถูกลวงให้นับถือศาสนาจริยธรรมสากล คนไทยทุกคนควรเรียนจริยธรรมพุทธศาสนา
บทที่ 6 อำลาพุทธราชาชาตินิยม จะอยู่ร่วมกันได้ไหม (บนหลักความยุติธรรมสาธารณะของจอร์น รอลส์)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215357 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน