0
อินทรีย์ & ชีวภาพ ฉบับชาวบ้าน
พบกับ 5 กูรู ทำสวนเกษตรอินทรีย์อย่างมืออาชีพ พร้อมสูตรปุ๋ยอินทรีย์พื้นบ้าน ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว!
หนังสือ147.25 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อินทรีย์ & ชีวภาพ ฉบับชาวบ้าน" เล่มนี้ เป็นคู่มือในการในการแนะนำแนวทางให้กับผู้ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาให้ตรงจุดสำหรับผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ เนื้อหาภายในเล่มจึงได้รวบรวมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไว้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการ แนะนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำสกัดชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น สูตรสมุนไพรไล่แมลง ตลอดจนเทคโลยีทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสนใจและเกษตรกรบ้างไม่มากก็น้อย

สารบัญ

- ที่มา : วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
- ปุ๋ยหมักชีวภาพ
- ปุ๋ยพืชสด
- ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืชสด
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากผลไม้
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากสัตว์ (หอยเชอรี่)
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากสัตว์ (ปลา)
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลสัตว์
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะในครัวเรือน
- การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากสูตรรวมมิตร
- เทคนิคเฉพาะปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- วิธีการทำกากน้ำตาลไว้ใช้เอง
- น้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
- การใช้น้ำสกัดชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- น้ำสกัดชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น
- ถ้าต้องการให้ต้นไม้งามทำอยู่ 2 ประการคือ
- การทำปุ๋ยน้ำ สมุนไพรไล่แมลง ปุ๋ยหมัก
- สรุปผลการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
- เรื่องยุทธศาสตร์ชุมชน
- อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ด
- สูตรน้ำหมักสำหรับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์และเป็นปุ๋ย
- สูตรน้ำหมักสำหรับเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
- สูตรน้ำหมักใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- สูตรน้ำหมักเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
- การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมแมลงศัตรูพืช
- การผลิตและวิธีใช้ไตรโคเดอร์มาชนิดสด ควบคุมโรคพืช
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ภูมิปัญญาชาวบ้านผสานเทคโนโลยีชีวภาพ
- ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักที่ได้จากฟางข้าว
- ความหมายของคัพท์บางคำ
- "สวนลุงเครา" สวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
- ลุงไกร ชมน้อย เกษตรกรศิลปินวังน้ำเขียว โคราช
- ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์ แนวทางยั่งยืนของไร่ธารตะวัน
- "ตลาดสุขใจ" สามพราน นครปฐม
- ศูนย์รวมแหล่งขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำหรับคนเมือง
- จิรจินดาฟาร์ม สวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 87 ไร่
- ปลูกกินเอง ขายเอง ได้ทั้งสุขภาพและอาชีพ

บทสัมภาษณ์
- สุภานัน คำโม ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์ กับแนวทางยั่งยืนของไร่ธารตะวัน
- ลุงไกร ชมน้อย สวนเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรศิลปินวังน้ำเขียวโคราช
- จิรจินดาฟาร์ม สวนเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน 87 ไร่ ปลูกเอง ขายเอง ได้ทั้งสุขภาพและอาชีพ
- สวนลุงเครา สวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
- สุทิศ จิราวุฒิพงศ์ ตลาดสุขใจ ศูนย์รวมแหล่งขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำหรับคนเมือง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163590381 (-ไม่ระบุ) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน