0
อินโดนีเซีย : ชุด The Asean Way
รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อาเซียน" ที่ดีที่สุดและอ่านง่ายที่สุด โดย "สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นานมีบุ๊คส์ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาทุกคน ไปพบกับทุกเรื่องราวของ "ประเทศอินโดนีเซีย" หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน คำศัพท์และบทสนทนาภาษาฟิลิปิโน และกิจกรรมแสนสนุกที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศฟิลิปปินส์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อรู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็จะก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

สารบัญ

- เซอลามัตอินโดนีเซีย
- ดินแดนหมื่นเกาะ
- เผ่าพันธุ์หลากหลาย
- การปกครอง
- เศรษฐกิจ
- เมืองสำคัญ
- ท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
- การเดินทาง
- เทศกาลสำคัญ
- ศาสนา
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผู้เขียนเป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีกิจกรรมที่ครูสามารถนำไปสอนนักเรียน พ่อแม่ทำร่วมกับลูก หรือเด็ก ๆ จะทำเป็นโครงงานส่งครูก็ได้
- มีบทสนทนา 3 ภาษา คือ ไทย-ฟิลิปิโน-อังกฤษ ซึ่งมีทั้งตัวเขียนและคำอ่านให้ฝึกอ่านและฝึกเขียนได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160429660 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 210 x 279 x 3 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน