0
อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช
หมู่เกาะแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่ และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      เปิดหน้าประวัติศาสตร์ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" หมู่เกาะแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่ และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แหล่งเครื่องเทศที่สำคัญ อันนำมาซึ่งสงครามแย่งชิงผูกขาดตลาดการค้า ทั้งระหว่างชาวตะวันตกกับชนพื้นเมือง และสงครามระหว่างชาวตะวันตกด้วยกันเอง จนต้องตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดามานานกว่า 300 ปี เส้นทางการต่อสู้เพื่อประกาศเอกราช ก่อนก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน

สารบัญ

- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
- เปิดหน้าประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
- จากอาณาจักรศรีวิชัย ทะมะรัม ถึงอาณาจักรเคดีรี
- อาณาจักรสิงหส่าหรี (Singhasari)
- สงครามระหว่างจีนและชวา ก่อนสถาปนาอาณาจักรมัชปาหิต
- อาณาจักรเดมัก (Demak)
- อาณาจักรมะทะรัมใหม่
- โปรตุเกสกับการสำรวจหมู่เกาะเครื่องเทศจากมะละกา สู่เกาะเทอร์นาเตและทิดอร์
- การต่อต้านโปรตุเกสจากชวา
- เมื่อฮอลันดาประกาศเอกราช เดินเรือเอเชียและตั้งสถานีการค้าที่เมืองบันตัม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735401161 (ปกอ่อน) 206 หน้า
ขนาด: 140 x 200 x 12 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน