0
อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช
หมู่เกาะแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่ และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เปิดหน้าประวัติศาสตร์ "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" แหล่งเครื่องเทศที่สำคัญ อันนำมาซึ่งสงครามแย่งชิงผูกขาดตลาดการค้า ทั้งระหว่างชาวตะวันตกกับชนพื้นเมือง และสงครามระหว่างชาวตะวันตกด้วยกันเอง จนต้องตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดามานานกว่า 300 ปี เส้นทางการต่อสู้เพื่อประเทศเอกราช ก่อนก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียนถูกรวบรวมไว้หมดแล้วในเล่มนี้ แล้วคุณจะรู้จักอินโดนีเซียในมุมมองที่ต่างออกไป

สารบัญ

- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
- เปิดหน้าประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
- จากอาณาจักรศรีวิชัย ทะมะรัม ถึงอาณาจักรเคดีรี
- อาณาจักรสิงหส่าหรี (Singhasari)
- สงครามระหว่างจีนและชวา ก่อนสถาปนาอาณาจักรมัชปาหิต
- อาณาจักรเดมัก (Demak)
- โปรตุเกสกับการสำรวจหมู่เกาะเครื่องเทศจากมะละกา สู่เกาะเทอร์นาเตและทิดอร์
- การต่อต้านโปรตุเกสจากชวา
- เมื่อฮอลันดาประกาศเอกราช เดินเรือเอเชียและตั้งสถานีการค้าที่เมืองบันตัม
- อังกฤษกับการเดินทางสู่ทะเลตะวันออก เปิดตลาดและตั้งโรงเก็บสินค้าที่เมืองบันตัม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163447852 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน