0
ลด 10%
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อิเล็กทรอนิกส์กำลัง" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ที่ทำการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่งพบว่าผู้ศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำวิชาแคลคูลัสเข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรม เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงจะค่อย ๆ สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้วิธีการของฟูเรียร์ และสรุปรวบยอดแนวความคิดเพื่อใช้ในการคำนวณ โดยการหลีกเลี่ยงการใช้วิธีวิเคราะห์สัญญาณด้วยฟูเรียร์อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
บทที่ 2 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง
บทที่ 3 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าด้วยไดโอด
บทที่ 4 การเรียงกระแสไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้
บทที่ 5 สวิตช์สถิต
บทที่ 6 การแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ
บทที่ 7 การแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง
บทที่ 8 การแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับหรืออินเวอร์เตอร์
บทที่ 9 การขับนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 10 การขับนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831074 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 21 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน