0
อิเล็กทรอนิกส์บล็อก Blocks No.DC029677
ของเล่นมีเสียงมีไฟ เพียงใส่ถ่าน AA 2 ก้อน ช่วยฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ จินตนาการ และเป็นการปูพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเด็ก ๆ วัสดุเป็นพลาสติกคุณภาพดี มาพร้อมคู่มือเข้าใจง่าย
ราคาพิเศษ559.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "อิเล็กทรอนิกส์บล็อก" สินค้าคุณภาพดี ของเล่นมีเสียงมีไฟ เพียงใส่ถ่าน AA 2 ก้อน ช่วยฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ จินตนาการ และเป็นการปูพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเด็ก ๆ วัสดุเป็นพลาสติกคุณภาพดี มาพร้อมคู่มือที่เข้าใจง่าย โดยเด็ก ๆ สามารถเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

    วิธีการเล่น
1. โคมไฟ : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 โคมไฟจะสว่างขึ้น

2. พัดลมไฟฟ้าเรืองแสง : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 พัดลมจะหมุน พัดลมเรืองแสงจะเรืองแสงในที่มืด ซึ่งจะเรืองแสงได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแสงอาทิตย์เพียงชั่วครู่

3. จานบินเรืองแสง : กดสวิตช์เบอร์14 จนกระทั่งมอเตอร์เบอร์ 24 ใกล้ถึงความเร็วสมบูรณ์และปล่อยสวิตช์กดเบอร์ 14 ใบพัดพัดลมจะยกขึ้นและลอยไปในอากาศเหมือนจานบิน เรืองแสงจะดูชัดที่สุดในห้องที่มีแสงรางๆ

4. หลอด LED : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 หลอด LED จะสว่าง

5. พัดลมและโคมไฟในชุด : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 โคมไฟเบอร์ 18 จะสว่างขึ้นและพัดลมจะหมุน (บางครั้งจำเป็นต้องเปิดพัดลม)

6. มอเตอร์และโคมไฟในวงจรขนาน : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 โคมไฟเบอร์ 18 จะสว่างขึ้น พัดลมจะหมุน คุณสามารถแทนที่โคมไฟหรือมอเตอร์ด้วยหลอด LED

7. ชุดอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าขนาน : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 หลอด LED เบอร์ 17 จะสว่างขึ้น โคมไฟจะสว่างขึ้น มอเตอร์เบอร์ 24 จะถูกเปิด

8. ความผันแปรของความเร็วพัดลม : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 ทั้งมอเตอร์เบอร์ 24 และโคมไฟเบอร์ 18 จะถูกเปิด กดสวิตช์กดเบอร์ 14 โคมไฟเบอร์ 18 จะลัดวงจรและความเร็วมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น
คำเตือน : เคลื่อนย้ายชิ้นส่วน อย่าสัมผัสมอเตอร์หรือพัดลมระหว่างทำงานจนกระทั่งสวิตช์ถูกปล่อย อย่าปล่อยพัดลมใส่คน สัตว์ หรือสิ่งของ และป้องกันการเข้าตา

9. ความผันแปรของแสงโคมไฟ : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 ทั้งมอเตอร์เบอร์ 24 และโคมไฟเบอร์ 18 จะถูกเปิด กดสวิตช์กดเบอร์ 14 มอเตอร์เบอร์ 24 จะหยุดและโคมไฟจะสว่างเพิ่มขึ้น

10. ประตู AND : ถ้าคุณเลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 และกดสวิตช์กดเบอร์ 14 โคมไฟจะสว่างขึ้น วงจรชนิดนี้เรียกว่าประตู AND คุณสามารถแทนที่โคมไฟเบอร์ 18 ด้วยหลอด LED หรือมอเตอร์

11. ประตู OR : ถ้าคุณเลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 และกดสวิตช์กดเบอร์ 14 โคมไฟจะสว่างขึ้น วงจรชนิดนี้เรียกว่าประตู OR คุณสามารถแทนที่โคมไฟเบอร์ 18 ด้วยหลอด LED หรือมอเตอร์

12. ประตู NOT : กดสวิตช์กดเบอร์ 14 หลอดไฟ LED จะหายไป วงจรชนิดนี้เรียกว่าประตู NOT

13. ลำโพง : กดสวิตช์กดเบอร์ 14 ลำโพงเบอร์ 20 จะมีเสียงปี๊บ 1 ครั้ง

14. เสียงของวงจร : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 มอเตอร์เบอร์ 24 จะหมุนและลำโพงเบอร์ 20 จะมีเสียง เสียงของลำโพงเบอร์ 20 จะเป็นกระแสผ่านลำโพงเบอร์ 20 และทำให้สั่นและมีเสียง

15. ลำโพงและหลอด LED ในชุดอุปกรณ์ : เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 และหลอดไฟ LED จะสว่างขึ้น ลำโพงเบอร์ 20 จะถูกใช้เหมือนสายไฟ

16. วิทยุ FM : กดปุ่ม R เพื่อรีเซ็ตความถี่เป็น 88MHz ซึ่งเป็นช่วงความถี่เริ่มต้นของ FM กดปุ่ม T เพื่อแสกนหาช่องถัดไป เลื่อนเปิดสวิตช์เบอร์ 15 และกดปุ่ม R แล้วกดปุ่ม T และ FM จะแสกนหาช่องในสถานีถัดไป เมื่อพบสถานีถัดไปแล้วจะล็อคลงไปและคุณจะได้ยินเสียงบนลำโพง กดปุ่ม T อีกครั้งเพื่อหาสถานีถัดไป จะแสกนไปจนถึงความถี่ 108MHz เป็นอันสิ้นสุดคลื่นความถี่ FM และหยุด คุณต้องกดรีเซ็ตปุ่ม R เพื่อเริ่มต้นที่ 88MHz อีกครั้ง วงจรไฟฟ้านี้ โคมไฟถูกใช้เหมือนสายไฟและไม่มีแสงสว่าง

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 6267993363695
ขนาด: 326 x 197 x 45 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน