0
ลด 10%
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจร
เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความสนใจการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
หนังสือ252.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความสนใจการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาภายในเล่มได้กล่าวถึงวิธีการในการคำนวณต่างๆ ไว้พอสังเขป อีกทั้งยังกล่าวถึงการวิเคราะห์ต่างๆ โดยอาศัยทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมมาดำเนินการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยจะเริ่มจากการทำความเข้าใจอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน จนกระทั่งสามารถนำไปวิเคราะห์และไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่านได้

สารบัญ

บทที่ 1 แถบพลังงาน ไดโอด และวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า
บทที่ 2 แหล่งจ่ายไฟตรงและการประยุกต์ใช้งานไดโอด
บทที่ 3 ซีเนอร์ไดโอด
บทที่ 4 ทรานซิสเตอร์สองรอยต่อ
บทที่ 5 วงจรควบคุมแรงดันไฟตรง
บทที่ 6 การไบอัสทรานซิสเตอร์สองรอยต่อ
บทที่ 7 แบบจำลองทรานซิสเตอร์
บทที่ 8 การวิเคราะห์ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก
บทที่ 9 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
บทที่ 10 ออป-แอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822997 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 17 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน