0
ลด 10%
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว สามารถฝึกทักษะด้านด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไป ทำให้เกิดแนวความคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       "อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจนทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแต่ละหน่วยบทเรียนประกอบด้วย ส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากศึกษาทฤษฎีแล้ว สามารถฝึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไป ทำให้เกิดแนวความคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและสารกึ่งตัวนำ
บทที่ 2 ไดโอด
บทที่ 3 ไดโอดเรียงกระแสเฟสเดียว
บทที่ 4 ไอโอดเรียงกระแสหลายเฟส
บทที่ 5 วงจรกรอง
บทที่ 6 แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงชนิด 3 ขั้ว
บทที่ 7 วงจรทวีคูณแรงดัน
บทที่ 8 วงจรขริบสัญญาณ
บทที่ 9 ซีเนอร์ไดโอด
บทที่ 10 วงจรทำงานซีเนอร์ไำดโอด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160816255 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 644 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน