0
ลด 10%
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ   อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจรทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ   ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากที่ได้ศีกษาทฤษฎีแล้ว สามารถผึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไปได้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์   

สารบัญ

1. อะตอมและสสารกึ่งตัวนำ
2. ไดโอด
3. ไดโอดเรียงกระแสเฟสเดียว
4. ไดโอดเรียงกระแสเฟส
5. วงจรกรอง
6. แหล่งจ่ายความดันไฟตรงชนิด 3 ขั้ว
7. วงจรทวีคูณแรงดัน
8. วงจรขริบสัญญา
9. ซีเนอร์ไดโอด
10. วงจรทำงานซีเนอร์ไดโอด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160802296 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 21 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน